شرکت حقا سير رضوان
شرکت ارائه خدمات فروش بليط (داراي مجوز از سازمان هواپيمائي کشوري)، ارائه خدمات ذخيره اقامت در هتل داخل ايران و خارج از ايران، اخذ رواديد ساير کشورها و بطور کلي ارائه سبد کالا اعم از بليط خدمات ترانسفر و ذخيره جا از واحدهاي اقامتي (داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري کشور)