راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
چهارشنبه 15 تير 3,000,000
پنجشنبه 16 تير 3,600,000
جمعه 17 تير 3,500,000
شنبه 18 تير 3,700,000
یکشنبه 19 تير 3,300,000
دوشنبه 20 تير 3,700,000
سه شنبه 21 تير 3,500,000
چهارشنبه 22 تير 4,000,000
پنجشنبه 23 تير 3,800,000
جمعه 24 تير 4,500,000
شنبه 25 تير 4,800,000
یکشنبه 26 تير 3,700,000
دوشنبه 27 تير 4,500,000
سه شنبه 28 تير 3,700,000
چهارشنبه 29 تير 4,800,000
پنجشنبه 30 تير 4,800,000
جمعه 31 تير 4,300,000
یکشنبه 2 مرداد 9,500,000
جمعه 7 مرداد 9,500,000
یکشنبه 9 مرداد 9,500,000
جمعه 14 مرداد 9,500,000
یکشنبه 16 مرداد 9,500,000
جمعه 21 مرداد 9,500,000
یکشنبه 23 مرداد 9,500,000
جمعه 28 مرداد 9,500,000
یکشنبه 30 مرداد 9,500,000
جمعه 4 شهریور 9,500,000
یکشنبه 6 شهریور 9,500,000
جمعه 11 شهریور 9,500,000
یکشنبه 13 شهریور 9,500,000
جمعه 18 شهریور 9,500,000
یکشنبه 20 شهریور 9,500,000
جمعه 25 شهریور 9,500,000
یکشنبه 27 شهریور 9,500,000